Geologian vuosi 2016

Tallinna-tunneli piirtyy peruskallioon

Vuoden 2017 lopulla saadaan koottuja tuloksia siitä, onko taloudellisesti kannattavaa ja teknisesti mahdollista rakentaa merenalainen rautatietunneli Helsingin ja Tallinnan välille. Selvityksen ovat käynnistäneet Helsingin ja Tallinnan kaupungit, Uudenmaan ja Harjun maakunnat sekä Viron liikenneministeriö ja Suomen liikennevirasto.

GTK teki luotauksia tunnelin reittivaihtoehtojen alueella Suomenlahdella Uudenmaan liiton toimeksiannosta. Luotauksissa saatiin yksityiskohtainen kuva merenpohjan geologisesta rakenteesta ja kerrostumista koko matkalta. Tutkimuksissa selvisi, että luja peruskallio jatkuu Suomesta Viron rannikon tuntumaan asti.

Uudenmaan liiton johtavan asiantuntijan Olli Keinäsen mukaan selvitystyö on edennyt suunnitellusti ja odotukset ovat korkealla. Valmiista tulospaketista on lupa odottaa korkealaatuista.

– Haluamme nostaa keskustelua projektin aikana, siksi julkaisemme selvityksen tuloksia avoimesti ja sitä mukaa, kun niitä valmistuu, Keinänen kertoo.

Projektissa otetaan avoimesti vastaan myös muualta tulevia ideoita.

– Haastamme teknologiayritykset innovoimaan moderneja ratkaisuja perinteisen junatunnelin tilalle. Kansainvälinen haaste on voimassa vuoden 2018 alkuun saakka, Olli Keinänen vinkkaa.

Kaikki pelissä

GTK:n tekemä merenpohjaluotaus oli ensimmäinen tarkka geologinen mittaus Helsingin ja Tallinnan välillä. Tutkimuksissa käytettiin muun muassa akustisseismistä luotausta, jossa pohjasta mitataan kallioperästä tulevia heijastussignaaleja. Tätä geofysiikan menetelmää hyödynnettiin tutkimusalus Geomarilla, joka on GTK:n ja Merivoimien tutkimuskeskuksen yhteinen.

Merenpohjan luotauksen jälkeen selvitystyötä on jatkanut viiden konsulttiyrityksen konsortio, joka tuottaa tietoa siitä, onko tunnelin suunnittelulle perusteita vai tulisiko pitäytyä nykyisen laivaliikenteen kehittämisessä. Molemmista vaihtoehdoista tehdään henkilö- ja tavaraliikenteen volyymiarviot, työmatkaliikennettä arvioidaan erikseen.

Kolme konsulttiyhtiötä puolestaan selvittää tunnelin teknistä ja taloudellista toteutettavuutta.

Sekä tunnelin pääpiirteittäinen linjaus että asemien ja varikkojen sijainnit määritellään. Lisäksi selvitetään, miten tunnelin liikenne kannattaisi liittää kaupunkien joukkoliikenteeseen ja rataverkkoihin.

Selvityksen valmistuttua päätetään tällä erää lopullisesti, rakennetaanko merenalainen Helsinki–Tallinna-tunneli vai ei.