Geologian vuosi 2016

Helsingin savimaa tunnetaan

– Meidän tehtävämme on rakentaa Helsinkiä, kuvailevat työtään diplomi-insinööri Helena Färkkilä-Korjus ja vs. geotekniikkapäällikkö Markku Savolainen. Färkkilä-Korjus miettii kaavojen geotekniikkaa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston teknistaloudellisessa toimistossa. Savolainen puolestaan osallistuu rakentamisen kaareen kiinteistöviraston geoteknisellä osastolla.

Yhteinen nimittäjä heidän työssään on maaperä. Kun rakentamista aletaan suunnitella, täytyy tietää, millaiselle pohjalle uutta ollaan hahmottelemassa.

– Kaavasuunnittelussa täytyy tuntea laajasti muutkin rakentamiseen vaikuttavat olosuhteet, kuten esimerkiksi liikenne ja tuulisuus. Lisäksi kaavoituksessa on otettava huomioon turvallisuustekijät esimerkiksi voimalaitosten läheisyydessä, Helena Färkkilä-Korjus kertoo.

Huolellisilla etukäteistutkimuksilla säästetään kustannuksia myöhemmissä vaiheissa. Vaikka Färkkilä-Korjuksen toimipiste, jossa työskentelee 12 asiantuntijaa, on ainoa laatuaan Suomessa, teknistaloudellisen näkökulman merkitys kaavoituksessa tulee hänen mukaansa kasvamaan kaikkialla resurssien niukkenemisen myötä.

Helsingin maaperästä on jo olemassa aika hyvin tietoa, sanoo Markku Savolainen.

– Jos tarvitsemme tietoa niistä Helsingin alueista, jotka sijaitsevat kaupungin rajojen ulkopuolella, hyödynnämme GTK:n karttoja, hän lisää.

Malmille hyvä rakentaa

Merkittävä osa Helsingin pinta-alasta on savikkoa. Savi nousi julkiseen keskusteluun suunnitelmissa muuttaa Malmin lentokenttäalue asuinalueeksi. Alue on Savolaisen mukaan helsinkiläisittäin hyvää rakennusmaata, sillä maaperä ei sisällä ihmisten tekemiä täytteitä.

– Geotekniikan näkökulmasta suurin haaste maaperässä onkin ihmisen toiminta, lähinnä suunnittelemattomat maatäytöt ja pilaantunut maa. Epämääräiset täytöt voivat aiheuttaa merkittäviä haasteita pohjarakennustöille ja lisätä rakentamisen kustannuksia, Savolainen toteaa.

Huolellisen suunnittelun tueksi kaupunkisuunnitteluvirasto teetti GTK:lla tutkimuksen alueen savikerrosten syntyhistoriasta.

– Kun selvitetään savikerrosten geologinen syntyhistoria ja niiden eri tyypit, lisäselvityksiä voidaan paremmin kohdentaa, Helena Färkkilä-Korjus summaa.

Malmin kaupunginosan lisäksi Helsingin geotekniikkaosaajia työllistävät parhaillaan muun muassa Kalasatama, Pasila, Hernesaari, Jätkäsaari, Kruunuvuori, Vartiosaari ja Östersundom.