Geologian vuosi 2016

Toiminnan tuotot säilyivät hyvällä tasolla

Kokonaisuutena GTK:n taloudellinen tulos oli hyvä. Kertomusvuonna käytettävissä oleva kokonaisrahoitus oli 35,5 milj. euroa. Rahoituksesta 32,7 milj. euroa oli vuoden 2016 talousarviorahoitusta ja 2,8 milj. euroa vuodelta 2015 siirtynyttä rahoitusta. Talousarviorahoitus väheni 3,2 milj. euroa vuodesta 2015.

Kokonaismenoja kertyi 45,6 milj. euroa alittaen selvästi edellisvuoden tason 3,1 milj. eurolla.

Yhteisrahoitteinen toiminta vahvassa kasvussa

Tuloja kertyi 13,3 milj. euroa ylittäen niukasti edellisen vuoden tason. Maksullisen toiminnan osuus tuloista oli 7,4 milj. euroa laskien reilusti alle vuoden 2015 tason. Maksullisen toiminnan tuottojen lasku selittyy pääosin GTK Mintec -koetehtaan aiempia vuosia heikommalla tilauskannalla, joka puolestaan heijastelee mineraalialan suhdannetilannetta. Myös teknisten näytteenottopalvelujen tuottojen poisjäänti vaikutti osaltaan lopputulokseen. Eniten tuottoja kertyi jälleen elinkeinoelämältä.

Yhteisrahoitteisen toiminnan osalta vuosi 2016 oli ennätyksellisen hyvä sekä tuottojen että tavoitellun yritysyhteistyön vahvistumisen osalta. Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus tuloista oli ennätyksellinen 5,2 milj. euroa. Projektikokonaisuudessa painottui aikaisempaa voimakkaammin Suomen Akatemian osarahoitus sekä Horisontti 2020 -rahoitus, joissa kustannusvastaavuus ylittää selvästi asetetun tavoitetason.

Projekteja oli käynnissä kaikkiaan 39 kpl. EU-projekteista eniten oli EAKR-projekteja, 19 kpl. Horisontti-projekteja oli käynnissä 13 kpl. EU-projekteista eniten tuottoja vuonna 2016 kerryttivät EAKR-projektit RARE, UAV-MEMO, KaiHaMe ja MLA-investointiprojekti sekä Horisontti-projekti Smart Ground.

Tekesin rahoittamia julkisen tutkimuksen projekteja oli käynnissä yhteensä 8 kpl. Suomen Akatemian projektien osuus kasvoi ja niitä oli käynnissä 11 kpl, tuottoja 0,8 milj. euroa.

 

Tulossopimuksen tavoitekohtainen toteutumaraportti 1.1.–31.12.2016 on julkaistu osoitteessa www.netra.fi.

Tulot asiakasryhmittäin (tuhatta euroa)

Rahoitusrakenteen kehitys (tuhatta euroa)

GTK:n menorakenne (tuhatta euroa)

Yhteisrahoitteinen toiminta projektityypeittäin vuosina 2015 ja 2016 (tuhatta euroa)