Geologian vuosi 2016

Yhteiskunnan palveluksessa

GTK lanseerasi uuden strategiansa elokuussa 2015. Sen kulmakivinä ovat kyvykkyys tuottaa aitoa lisäarvoa, korkea asiantuntemus sekä strategisesti ohjattu ja ketterä toimintamalli. GTK:n strategisen uudistamisen lähtökohtina ovat olleet elinkeinopoliittisen vaikuttavuuden ja asiakastarpeista lähtevän tavoitteenasettelun vahvistaminen. Asiakasohjautuvuuden lisääminen ja välittömien, yritystoiminnalle suotuisten vaikutusten aikaansaaminen on nostettu tavoitteena keskiöön.

Tavoitteenasettelun uudistamisen kärjiksi on määritelty neljä strategista teemaa: (1) Digitaalisuus GTK:n menestystekijäksi; (2) GTK tuottaa uusia cleantech-ratkaisuja; (3) Geologia yhdyskuntien kestävän rakentamisen tehostajana ja (4) Mineraalitalous luo kestävää kasvua. Strategiset teemat näkyvät läpileikkaavina tavoitteenasettelussa.

Vuonna 2016 keskityttiin konkretisoimaan uuden strategian vaatimat sisällöt strategisille teemoille sekä sisäisen ja ulkoisen toimintamallin uudistamiseen. Strategisen muutoksen kokonaistavoitteena on GTK:n tuloksellisuuden jatkuva vahvistaminen.

 

Strategiset tavoitteet:

  • Strategisista teemoista syntyy kasvua
  • Sisäisten toimintamallien uudistaminen
  • Perustoiminnan uudistaminen

Strategiset teemat:

  • Digitaalisuus GTK:n menestystekijäksi
  • GTK tuottaa uusia cleantech-ratkaisuja
  • Geologia yhdyskuntien kestävän rakentamisen tehostajana
  • Mineraalitalous luo kestävää kasvua

Muutoksen kolme elementtiä