Geologian vuosi 2016

Voimmeko palvella?

GTK työskentelee rakentaakseen menestystä asiakkailleen. Samalla uudistamme GTK:ta määrätietoisesti ja tavoitteellisesti asiakaslähtöiseen suuntaan. Kehitämme toimintamallejamme paitsi henkilöstömme myös asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Samalla tunnistamme uusiakin menestymismahdollisuuksia – toisiamme tukien ja hyödyntäen.

Strategia ohjaa toimintaamme ja sen valintoja. GTK kehittyy tutkimusorganisaatiosta asiakasratkaisuja tarjoavaksi palveluorganisaatioksi, joka ammentaa menestyksen pääomaa korkeasta osaamisesta. GTK on olemassa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeita tyydyttämässä.

GTK tarjoaa laajasti monitieteellistä, maankamaran, raaka-aineiden ja geologisten prosessien osaamista. Niukkenevan perusrahoituksen täydentämiseksi ja toimintamme turvaamiseksi kehitämme aktiivisesti yhteiskunnalle tarjottavia palvelujamme keskittyen asiakkaita hyödyttäviin ratkaisuihin. Geologinen osaamisemme on palvelutarjoamamme perusta.

Keskeisenä tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme ja muillekin sidosryhmillemme lisäarvoa. Haluamme olla kiinnostava ja yhä halutumpi yhteistyökumppani, joka innovatiivisena ja luotettavana geologisen tiedon asiantuntijana on luonnollinen partneri niin asiakaskohtaisissa ratkaisuissa kuin laajoissa tutkimuskonsortioissa. Palveluja tarjoamme niin kotimaassa kuin yhä enenevässä määrin myös Euroopassa ja sen ulkopuolellekin.

Olemme aktiivisia raaka-aineisiin ja kiertotalouteen liittyvissä tutkimuksissa. Suomessa tämä on monen klusterin ja asiakkaan menestyksen ydintä. Myös Euroopan unioni on pitänyt näiden tutkimusalueiden kehittämistä tärkeänä koko unionin tulevaisuudelle.

Yhteistyössä muiden kanssa aikaansaamme asiakashyötyjä ja erottavaa osaamista. Vaikuttavuutemme ja menestyksemme kasvavat virraten takaisin osaamisemme kehittymisenä ja tuloina organisaatioomme taaten toimintaedellytyksiämme tulevaisuudessakin. Näin syntyy hyvän kierre.

Lukuisat yritykset ja alueet kehittyvät työmme hedelmillä − usein pitkäjänteisen ja kärsivällisen työn tuloksena. Työmme näkyy elinkeinopoliittisena jalanjälkenä pitkälle tulevaisuuteen. Moni vuosia sitten toteutettu ansiokas tutkimus näyttäytyy tänään menestyksenä.

Palvelumme perustuvat vankkaan geologiseen osaamiseemme. Sen edelleen kehittäminen, ylläpitäminen ja lisääminen on avaintehtäviämme.

Kiitän kaikkia työhön osallistuneita tahoja arvokkaasta panoksesta. Asiakkaitamme luottamuksesta, yhteistyökumppaneitamme yhteistyöstä ja henkilöstöämme merkittävästä työpanoksesta ja sitoutumisesta. Kiitän myös toimikautensa päättävää johtokuntaa tärkeästä työstä ja tuesta, jonka olette osoittaneet GTK:lle.

GTK suuntaa vahvana tulevaisuuteen. Yhteistyötä tarjoten.

Mika Nykänen
pääjohtaja