Geologian vuosi 2016

Maastoon huolellisesti valmistautuneena

Kun GTK-lainen lähtee maastoon tekemään mittauksia ja ottamaan näytteitä, hänen työturvallisuuttaan on mietitty monelta kantilta. Tutkimuksen tilaaja on ilmoittanut paikallisista erikoisolosuhteista, kuten jyrkänteistä ja sorakuopista, jäätyneiden vesistöjen heikoista alueista ja rautateistä. Tutkijan on oltava tarkkana alueella liikkuvien ajoneuvojen varalta ja osattava ajaa moottorikelkkaa ja mönkijää, jos sellaista tehtävässä tarvitaan.

Ennen kenttätutkimuksen aloittamista jokaisella työmaalla pidetään aloituskokous.

– Kokouksessa käsitellään työturvallisuusriskit työn tilaajan, kenttätutkimushenkilöstön ja työkohteita organisoivien ihmisten kesken. Kokous pidetään pikaviestisovelluksella, joten välimatkoilla ei ole merkitystä, kertoo kenttäpäällikkö Reijo Sormunen GTK:lta.

Työturvallisuuteen kuuluvat myös hyvät suojavarusteet ja työvälineet, ensiaputaidot sekä henkilöstön jatkuva koulutus ja yleisen tietoisuuden lisääminen. Työtapaturmat ja vaaratilanteet käydään huolella läpi, jotta vastaavilta vältyttäisiin jatkossa.

Maastossa työtapaturmia tapahtuu erittäin harvoin, vaikka tutkimuskohteet vaihtelevat laajalla skaalalla kaupungista tunturiin.

– Aivan kokonaan niiltä ei olla vältytty, mutta liikkeellä olevien työntekijöiden määrään suhteutettuna olemme päässeet erittäin vähällä.

Suomen lisäksi GTK:n henkilöstöä liikkuu maastossa myös monissa sellaisissa maissa, joiden turvallisuutilanne ei ole vakaa. Näissä projekteissa riskienkartoitus tehdään tilanteen vaatimalla pieteetillä.

Koneelle suunnitellaan kulkureitti

Työturvallisuudesta huolehtiminen on yksi osa GTK:n vastuullisuutta. Toinen osa on ympäristöstä huolehtiminen. Kun tutkimus on tiedossa, alueen asukkaille ja maanomistajille viestitään siitä.

– Maastotutkimukset pyritään aina tekemään niin vähillä vaurioilla kuin mahdollista. Se vaatii muun muassa reitin tarkkaa etukäteissuunnittelua, Reijo Sormunen kertoo.

Geofysikaaliset mittaukset saadaan yleensä tehtyä liikkumalla jalkaisin, mutta kairauskoneesta jää aina jonkinlaisia jälkiä.

– Reittivalinnat ovat erityisen tärkeitä koneita käytettäessä. GTK:n toimintaan kuuluu, että ennen koneen tuontia tutkimuspaikat valokuvataan. Lähtiessä alue siistitään ja valokuvataan uudestaan. Jos puita on tarvinnut kaataa, ne kasataan siisteihin kasoihin maanomistajan noudettavaksi.

Sormusen mukaan GTK:lle on tullut vain vähän palautetta maastoon jääneistä jäljistä.

– Tässä työssä sekä turvallisuus että ympäristö ovat hyvin tärkeissä roolissa. Ne kulkevat vankasti käsi kädessä, kenttäpäällikkö Sormunen painottaa.