Geologian vuosi 2016

Johtokunta (toimikausi 1.3.2014–28.2.2017)

Puheenjohtaja: Tarmo Tuominen, varatoimitusjohtaja, Nordkalk Oy Ab
Varapuheenjohtaja: Riku Huttunen, osastopäällikkö, ylijohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:
Pirkko Saarela, ylijohtaja, Lapin ELY-keskus
Matti Mannonen, toimitusjohtaja, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
Susanna Wähä, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
Eeva Jernström, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Sihteeri: Jarmo Kohonen, johtaja, strategia ja suunnittelu, GTK

Muut:
Mika Nykänen, pääjohtaja, GTK
Maija Kurimo, erikoisasiantuntija, henkilöstön edustaja, GTK

 

Johto 2016

Mika Nykänen, pääjohtaja
Olli Breilin, johtaja, operatiivinen toiminta
Petri Lintinen, johtaja, projektit ja asiakkuudet
Helena Tammi, johtaja, henkilöstö, osaaminen ja työympäristöt
Marie-Louise Wiklund, johtaja, viestintä ja markkinointi
Jarmo Kohonen, johtaja, strategia ja suunnittelu
Pekka Nurmi, johtaja, tieteellinen tutkimus
Mikko Eklund, johtaja, digitaalisuus ja tietovarannot