Geologian vuosi 2016

Geologian asiantuntijaorganisaatio GTK

Geologian tutkimuskeskus (GTK) luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Palvelevana osaamiskeskuksena GTK on geologisten luonnonvarojen ja niiden kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Asiakaslähtöinen toimintamme luo ratkaisuja, uutta elinkeinotoimintaa ja kestävää kasvua.

GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen asiantuntijaorganisaatio. GTK:laisia on n. 430, ja toimintamme on valtakunnallista ja kansainvälisesti aktiivista.

Arvot:

  1. Asiakaslähtöisyys
    Tavoitteemme on tuntea sidosryhmien tarpeet ja päästä lähemmäksi asiakasta.
  2. Yhteistyö
    Arvostamme henkilöstö- ja asiakasyhteistyötä.
  3. Luottamus ja vastuullisuus
    Tutkimuksellinen ote, luottamus ja vastuullisuus ovat toimintamme kulmakiviä.