Geologian vuosi 2016

Kasvuohjelma tukee kaivosalan vientiä

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamat Team Finland -kasvuohjelmat pyrkivät edistämään suomalaisten yritysten kansainvälistymistä sekä ulkomaisten investointien ja matkailun saamista Suomeen. Kasvuohjelmia oli vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 37, joista yksi on Kaivosteollisuuden kasvuohjelma. Geologian tutkimuskeskus sai kaivosalan ohjelmassa vahvemman roolin vienninedistämisyhtiö Finpron rinnalla.

Ministeriön mukaan GTK-vetoisessa ohjelmassa hyödynnetään nyt aiempaa vahvemmin GTK:n kaivosalan osaamista, kotimaisten toimijoiden tuntemusta ja maailmanlaajuista verkostoa. Finpron osaamisvahvuuksia ovat muun muassa tuote- ja palveluyritysten liiketoiminnan kasvattaminen ja markkinamahdollisuuksien etsiminen.

– Päätimme yhdessä luoda yhteisen ekosysteemin. Kuuntelimme kehitysideoita ja liitimme GTK:n ja Finpron vahvuudet yhden ohjelman käyttöön, kuvailee neuvotteleva virkamies Natalia Härkin työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Kaivosteollisuuden kasvuohjelma käynnistyi loppuvuonna 2014. Sen tavoite on kasvattaa kaivosteknologiaa ja -palveluita tarjoavien pk-yritysten vientiä, hankkia yrityksiin ulkomaista pääomaa sekä edistää malminetsintäyritysten ja kaivosinvestointien saamista Suomeen.

– Suomen markkinat ovat rajalliset tämän alan yrityksille, kansainvälistymisen tarve on suuri. Monilla pienillä yrityksillä on suuri potentiaali ja hyvät mahdollisuudet globaalilla kentällä.

Mentorointia ja markkinaselvityksiä

Kasvuohjelmassa yrityksille tarjotaan apua esimerkiksi rahoituksen löytämisessä, verkostoitumisessa ja markkinoinnissa. Käytännössä palvelut koostuvat muun muassa neuvonnasta, koulutuksesta, vientivalmennuksesta, mentoroinnista, markkinaselvityksistä sekä messu- ja delegaatiomatkoista.

– Kun yritys on mukana ohjelmassa, kaikki toimenpiteet ovat heti sen käytössä, Natalia Härkin kertoo.

Työ- ja elinkeinoministeriössä kasvuohjelmille on varattu kaikkiaan 74,1 miljoonaa euroa vuosille 2014–2018. Kaivosalan ohjelman rahoitus päättyy vuoden 2017 lopussa, mutta rahoituksen jatkamiseen vuonna 2018 ollaan Härkinin mukaan varauduttu, jos ohjelma on edennyt tavoitteissaan ja rahoituksen kriteerit täyttyvät.

Viime vuoteen asti ministeriö rahoitti yksittäisiä kasvuohjelmia, nyt asiaa katsotaan teemoittain. Kaivosala lukeutuu arktiseen liiketoimintaan, muita aloja ovat biotalous ja cleantech, digitalisaatio, terveys ja hyvinvointi, matkailu sekä erityisteemat, kuten luovat alat. Näissä nähdään Suomen kasvualat, joihin valtio haluaa panostaa.