Geologian vuosi 2016

Kallioperän anti selvitetään metalli kerrallaan

Mitä metalleja ja kuinka paljon kotimainen kallioperä sisältää? Vastausten etsiminen näihin kysymyksiin kuuluu GTK:n erikoistutkija Pasi Eilun tehtäviin. Suomen mineraalivarat -selvityksessä kallioperää käydään läpi metalli ja malmityyppi kerrallaan. Yhden metallin kohdalla työ kestää keskimäärin noin vuoden – tosin esimerkiksi kultaa on useammassa erilaisessa malmityypissä, joten kattava tieto kertyy vaiheittain.

Pasi Eilu kollegoineen selvittää mineraalivaroja kahta tietä.

–  Kerrytämme kokoon tiedot niistä mineraaleista, joiden olemassaolosta jo tiedetään, ja toisaalta selvitämme ne mineraalivarat, joiden olemassaolosta kallioperä antaa viitteitä.

GTK on arvioinut Suomen kallioperän löytämättömiä mineraalivarantoja vuodesta 2008. Parhaillaan tarkastellaan litiumia, jonka tarve on suuri esimerkiksi akkuteollisuudessa. Myös koboltti, nikkeli ja grafiitti kiinnostavat samasta syystä.

– Litiumin kohdalla on kiinnostavaa, että Euroopassa tuotetaan tällä hetkellä yksi prosentti sen globaalista tarpeesta, mutta Keski-Pohjanmaalla on monta pientä esiintymää, joista voisi vuodessa tulla neljäsosa maailmantuotannosta, Eilu toteaa.

Litiumia tuotetaan eniten Australiassa ja Chilessä. Kaikelle tuotannolle on tällä hetkellä ostaja.

Kymmenen tärkeää koossa

Suomen mineraalivarat -selvityksessä on tällä hetkellä tietoa kymmenestä metallista. Erityisen kiinnostuksen kohteita ovat mineraalit, jotka ovat EU:ssa listattu kriittisiksi.

Selvityksen tieto on julkista ja ilmaista, sen tarkoitus on lisätä taloudellista aktiivisuutta.

– Tietoa hyödyntävät kunnalliset ja alueelliset maankäytön suunnittelijat, poliittiset päättäjät ja kaivosteollisuus, Pasi Eilu sanoo.

GTK:n asiantuntijat tarkastelevat kallioperätietoa myös kaivostuotannon mahdollisuuksien näkökulmasta.

– Mineraalivara-arvioissa on aina kyse eritasoisista todennäköisyyksistä. Niiden pohjalta teemme arvion kaivostuotannosta. Arvio on sitä parempi, mitä enemmän tietoa metallista, malmityypistä ja kallioperästä on, Eilu kiteyttää.