Geologian vuosi 2016

Kaivosyhtiö voi elää kierrätyksestä

Kaivosyhtiö, joka ei tarvitse kaivosta. Näin voisi kuvailla Mustavaaran Kaivos Oy:n toiminta-ajatusta. Yritys aikoo jalostaa vanadiinia terästeollisuudessa syntyvästä kuonasta ja myydä sitä edelleen terästeollisuutta varten. Vanadiini on metalli, jota käytetään teräksen lujuutta lisäävänä seosaineena.

Yritys hyödyntää vanadiinipitoista kuonaa, jota syntyy ruotsalaisen SSAB:n kolmella terästehtaalla.

– Se on ainutlaatuinen raaka-aine, kertoo Mustavaaran Kaivoksen toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi.

Vanadiinilähteen löytyminen ja uudenlaisen jalostusprosessin kehittäminen muuttivat yrityksen suunnitelmat täysin. Alun perin ajatuksena oli, että Taivalkoskella sijaitseva, yli 30 vuotta sitten toimintansa lopettanut vanadiinikaivos otetaan uudelleen käyttöön, mutta raaka-ainetta tullaan saamaan kierrätyksestä niin paljon, että ainakaan vielä ei lisää tarvitse louhia.

– Olemme saaneet kierrätysaikeista paljon kannustavaa palautetta, Pitkäjärvi mainitsee.

Vanadiinilla lujitettua terästä käytetään muun muassa rakennusteollisuudessa sekä lentokoneissa ja autoissa. Mustavaaran Kaivoksen tavoite on tuottaa 6–7 % koko maailman tuotannosta.

– Tuotanto on nyt keskittynyt neljään maahan, jotka kaikki sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Olemme saaneet positiivista viestiä siitä, että vanadiinin tuotantoa saataisiin näin myös EU-alueelle, Pitkäjärvi sanoo.

Sähköä vanadiinitankkeihin?

Jos ilmaan heitetyt ideat toteutuvat, vanadiinin tarve voi kasvaa lähivuosina paljonkin.

– Julkisuudessa on esitetty ajatuksia vanadiiniin perustuvasta sähkövarastoinnista. Erityiset vanadiinitankit ratkaisisivat osaltaan tuuli-, vesi- ja aurinkovoiman säilöntään liittyvän ongelman. Joitakin kaupallisia sovelluksia on jo olemassa, Jukka Pitkäjärvi toteaa.

Jos vanadiinin tarve kasvaisi, Taivalkosken merkittävää vanadiiniesiintymää voisi alkaa hyödyntää parissa vuodessa, Pitkäjärvi arvioi.

Nyt Mustavaaran Kaivos aikoo keskittyä kierrätykseen. Vanadiinin talteenoton mahdollistaa uudenlainen jalostusprosessi, jota yritys on kehittänyt muun muassa GTK Mintecin kanssa.

Yhteistyö jatkuu vastedeskin, uskoo toimitusjohtaja Pitkäjärvi.

– On hienoa, että olemme voineet palauttaa vanadiiniosaamisen Suomeen tämän hankkeen kautta.

Mustavaaran Kaivos Oy:n seuraava askel on perustaa Raaheen tehdas, jonka toiminta käynnistyy näillä näkymin vuonna 2019. Sen arvioidaan työllistävän yli sata henkilöä.