Geologian vuosi 2016

Kansainvälinen kumppanuus hyödyttää kaikkia

Kun kaksi tai useampi geologista tutkimuskeskusta yhdistää osaamisensa, ne voivat osallistua suurtenkin projektien tarjouskilpaan. Kun tarjolla on erityisen laaja työ, yhden organisaation resurssit eivät välttämättä riitä.

Eräs tällainen esimerkki on Malawissa, eteläisessä Afrikassa, kesällä 2016 alkanut projekti, jossa päivitetään koko maan geologiset kartat ja selvitetään mineraalivarannot. Ranskan valtion rahoittamaa GEMMAP (Geological Mapping and Mineral Assessment of Malawi) -projektia johtaa Ranskan geologinen tutkimuskeskus BRGM ja sen kumppaneina toimivat suomalainen GTK ja Etelä-Afrikan geologinen tutkimuskeskus.

BRGM:n aluejohtaja Jean-Philippe Rançonin mukaan näin suuressa ja pitkäkestoisessa projektissa tarvitaan paljon osaamista ja kokemusta.

– Tärkeintä on koota jokaiselta erityisalueelta paras mahdollinen tiimi. Kansainvälisessä kumppanuudessa on mahdollista valita ne asiantuntijat, joiden osaaminen istuu parhaiten työn vaatimuksiin. Sillä on arvoa koko projektille, Rançon sanoo.

GEMMAP-projekti kestää vuoden 2020 loppuun. Sen tavoite on tukea Malawin taloudellista kehitystä tehostamalla ja monipuolistamalla maan kaivosalaa. Projektin budjetti on 10,2 miljoonaa euroa.

”GTK on luotettava”

Tehtävät jaetaan asiantuntijoiden osaamisprofiilin mukaan. Saumattoman yhteistyön löytyminen voi kestää hetken.

– Työtavat saattavat vaihdella ja aina on joitain kulttuurisia ja kielellisiä eroja. Mahdolliset ongelmatilanteet selvitetään suoralla ja rakentavalla keskustelulla, Rançon sanoo.

Hänen mukaansa yhteenliittymistä saadaan tärkeää oppia tulevaisuuden hankkeisiin. GTK:n kanssa BRGM tekee yhteistyötä Malawissa myös Maailmanpankin ja Euroopan unionin rahoittamassa MGGSP-projektissa, jossa tulkitaan lentogeofysiikan menetelmin hankittua tietoa. Vastaava yhteistyö on käynnissä myös Kamerunissa.

Rançon kertoo, että BRGM miettii yhteistyötä GTK:n kanssa myös esimerkiksi vesiresurssien ja ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallinnassa Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa

– GTK on lojaali ja luotettava asiantuntijakumppani BRGM:lle. Yhteinen näkemys kumppanuudesta ja sen promootiosta on rakennettu molempien tutkimuslaitosten johtotasolla, Jean-Philippe Rançon toteaa.

Hänen mukaansa hyvä kumppanuus hyödyttää myös koulutuksen näkökulmasta, joka on Malawin-projektissa tärkeässä osassa.

– Asiakkaalle tuo lisäetua saada omat geologit koulutettua jokaisen erityisalan parhaiden asiantuntijoiden voimin, Rançon summaa.