Geologian vuosi 2016

GTK on maailmalla arvostettu osaaja

GTK toimii aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa hyödyntäen laajasti kansainvälistymiskehitystä ja strategisia kumppanuuksia.

GTK edistää tavoitetta mineraalisten luonnonvarojen kytkemisestä osaksi globaalien kehityshaasteiden ratkaisua suoraan vientiprojektitoiminnallaan, jonka yhteyksiä yritysten vientiponnisteluihin pyritään tiivistämään mm. Team Finland -yhteistyön kautta. GTK on erinomaisesti integroitunut Suomen kehityspolitiikan toteutukseen keskeisenä kumppaninaan ulkoasiainministeriö.

GTK:n vientihankkeet nivoutuvat läheisesti Minerals for Development (M4D) -konseptiin, jonka avulla pyritään edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hyvää hallintoa mineraalirikkaissa, mutta taloudellisesti köyhissä maissa. Osaamisen ja yhtenäisen tietopohjan rakentaminen luo perustaa myös maankäyttöön, vesikysymyksiin ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien suurien kehityshaasteiden ratkaisemiselle.

Yritysyhteistyötä tiivistetty

GTK:n vientiprojektitoiminnan yhteyksiä kasvun kärkialueisiin ja yritysten vientiponnisteluihin pyrittiin kertomusvuonna tiivistämään. Lisääntyvää yhteistyötä on syntymässä tietoratkaisujen (digitalisaatio), ruokaturvan (biotalous) ja laajojen luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvien (cleantech) kokonaisuuksien suunnitteluun.

UM:n rahoituksella toteutettavia projekteja oli käynnissä 10 kappaletta, kuten edellisenäkin vuonna. Näistä IKI-projekteja (Instituutioiden välisen kehityksen instrumentti) oli 7 kpl. Suurimpia UM:n rahoittamia projekteja olivat suorina toimeksiantoina toteutetut projektit Afganistaniin, Kirgisiaan ja Tadžikistaniin. Maailmanpankin rahoittamat vientiprojektit käynnistyivät jälleen vuonna 2016 Malawissa, Laosissa ja Kamerunissa.

GTK:n vaikuttavuuden kannalta olennaista on projektivientiin liittyvän yritysyhteistyön tiivistyminen. Odotuksia kohdistuu vientiprojektitoiminnan uusiin markkinoihin (Iran, Saudi-Arabia, Myanmar) ja kasvunäkymiin.