Geologian vuosi 2016

Satoja kilometrejä kairausdataa

Geologi Taina Eloranta pitää huolta arvokkaasta tietopääomasta GTK:lla. Hänen tehtävänään on koota kaikki malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden tekemien tutkimusten tiedot GTK:n hallinnoimiin tietokantoihin.

Kun malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden malminetsintäluvat raukeavat, ne tekevät loppuraportin turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. Kun aineistot tulevat julkiseksi, GTK:n tehtävä on hallinnoida niitä. Loppuraportteja tulee GTK:n järjestelmään noin 60–70 kappaletta vuosittain.

– Kaikki tieto on ladattu GTK:n Hakku-palveluun. Yrityksiltä tulee kairausdataa keskimäärin 250 kilometrin edestä vuosittain. Se on erittäin hyvä lisä GTK:n itse hankkimaan kairausdataan, Taina Eloranta kertoo.

Yritykset käyttävät malminetsintään yhteensä kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Esimerkiksi aktiivisena vuonna 2012 yritykset käyttivät Suomessa malminetsintään 86,6 miljoonaa euroa. Tieto ilmenee Tukesin keräämistä tilastoista.

– Malminetsintä on osoittanut virkistymisen merkkejä pienen hiljaisemman kauden jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2014 malminetsintään käytettiin rahaa puolet tuosta huippuvuoden 2012 tasosta, Eloranta kertoo.

Kaikki tieto yhdenmukaista

Aiemmin jokainen yritys kirjasi tutkimustulokset omaan tietokantamuotoonsa. Kaivosviranomaisena toimivalle Tukesille lähtenyt data ei välttämättä ollut yhteensopivaa. Tukes ja GTK kehittivät vuonna 2013 tietokantapohjan, johon yritykset nykyisin kirjaavat tiedot.

– Datan laatu on nyt hyvää. Myös kaikki vanhanmallinen tieto on yhdenmukaistettu. Seuraavaksi järjestelmää kehitetään niin, että malminetsintäyhtiöt voivat ladata tiedot netissä suoraan Tukesin palvelimelle. Sähköposti jää tiedonsiirtovälineenä historiaan, Taina Eloranta summaa.

GTK:n Hakku-palvelu sisältää runsaasti geologisia tietotuotteita. Hakusta (hakku.gtk.fi) löytyy Suomen geologiaan kytkeytyvä paikkatieto, dokumentit ja metatiedot 1800-luvulta nykyhetkeen.