Geologian vuosi 2016

Raakatieto tarvitsee ymmärrystä

Kun tyhmä data kohtaa asiantuntevan ymmärryksen, syntyy hyötyä. Näin kiteyttää Mikko Eklund, digitaalisuudesta ja tietovarannoista vastaava johtaja GTK:lla. Eklundin mukaan digitalisaatio ei saa kuitenkaan olla itseisarvo, vaan sen pitää tuottaa uusia mahdollisuuksia eli kasvua, tai tehostaa olemassa olevaa eli säästää.

GTK on ottanut Suomen hallitusohjelmaan kirjatun kokeilukulttuurin osaksi toimintatapaansa. GTK:n digitaaliseen agendaan on koottu isoja pitkän aikavälin toimenpiteitä ja kokeiluluontoisempia projekteja.

– Kyse on tasapainoilusta. Tarvitaan rajoittamattomia visioita, mutta ennen niiden täysimittaista toteuttamista tarvitaan kompakteja, hyödyt mittaavia kokeiluja, Eklund kuvailee.

Eräs suunniteltu kokeilu liittyy geoenergiaan. Eklundin mukaan geologinen tieto on perinteisesti ollut kertaluonteista, maastoa havainnoimalla tai mittaamalla hankittua tietoa. Nyt suunnitelmissa on selvittää, voisiko maalämpöön liittyvää tietoa kerätä reaaliajassa ja hyödyntää tutkimuksessa.

– Maalämmöstä voitaisiin saada hyödyllistä informaatiota esimerkiksi kiinteistöjen lämpökaivolaitteistojen avulla. Niiden tuottama monitorointidata koottaisiin Internetin kautta tutkimuskäyttöön ja siitä edelleen rakennusten viilennys- ja lämmitysratkaisujen kehitykseen.

Mallinnuksen etujoukoissa

Digitalisaation lisäksi julkisessa keskustelussa toistuvat termit ohjelmistorobotiikka ja esineiden internet – jota myös edellä mainittu maalämpöesimerkki soveltaisi. Mikko Eklundin mukaan pinnalla olevat aiheet ovat esillä Geologian tutkimuskeskuksessakin päivittäin.

Eklund toteaa, että digitalisaatio on luontainen jatkumo automatisaatiolle, joka oli peräisin valmistavasta teollisuudesta. Automaattisen tietojenkäsittelyn valossa ensimmäiset digitalisaatiosovellukset on otettu GTK:lla käyttöön 1960–70-lukujen taitteessa.

– Myös kolmiulotteinen mallinnus on ollut GTK:ssa arkipäivää jo pitkään, maanalaista maailmaa on pakko mallintaa monessa ulottuvuudessa, Eklund lisää.

GTK:llä on vahva tiedontuottajan rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen rinnalle on tehtäväksi yhä enemmän tullut muiden tuottaman geologisen tiedon kokoaminen, jalostaminen ja jakelu. Tätä työtä GTK tekee yhdessä erilaisten kumppaniensa kanssa.

– Tiedon jalostamisessa tarvitaan GTK:n asiantuntijoiden osaamista. Tiedon tulkinta tekee tiedosta aidosti arvokasta, Mikko Eklund summaa.