Geologian vuosi 2016

Metsäteollisuuden oppeja vedenpuhdistukseen

Kotimaisia metsäteollisuuden oppeja voidaan hyödyntää muilla teollisuuden aloilla. Yksi esimerkki on kemiallinen vesienpuhdistusprosessi, joka perustuu nopeisiin sekoitustekniikoihin. Tällaista testataan parhaillaan Siilinjärvellä, lannoiteyhtiö Yara Suomi Oy:n tehtailla.

Ajatuksena on selvittää, kuinka typpiyhdisteet saadaan poistettua tehtaan jätevesistä. Kalkkisaostusmenetelmä ei toimi optimaalisesti typen poistossa.

Yara lähti tutkimushankkeeseen mielellään mukaan, kun GTK sitä ehdotti, kertoo ympäristöpäällikkö Leena Huttunen Yara Suomi Oy:stä.

– Meille on tärkeää ehkäistä toimintamme ympäristövaikutukset, siksi olemme jatkuvasti mukana erilaisissa tutkimusprojekteissa. Typenpoistovaatimusta tehtaalle ei ole asetettu, mutta pyrimme minimoimaan tehtaiden typpikuormituksen, Huttunen kertoo.

Typenpoiston lisäksi iFormine-hankkeessa testataan sulfaatin poistoa jätevesistä. Tutkimukset ovat vielä kesken, mutta sulfaatin osalta uusi menetelmä näyttää Huttusen mukaan toimivan hyvin.

Typpi pois louhosvedestä?

Typenpoistomenetelmä saattaa toimiessaan olla lupaava myös kaivosteollisuuden tarpeisiin. Kiveä räjäytetään usein typpipitoisella räjähteellä, jolloin typpeä kertyy louhosveteen.

– Tällaisen veden ottamista mukaan tutkimuksiin selvitetään myös, Huttunen mainitsee.

Siilinjärvelle vuonna 1969 perustettu tuotantolaitos on yksi Yara Suomi Oy:n kolmesta tehtaasta. Sen päätuotteita ovat lannoitteet erityisesti kotimaan peltoviljelyyn sekä fosforihappo, jota käytetään lannoite-, rehu- ja elintarviketeollisuudessa. Alueella sijaitseva fosfaattikaivos on ainoa toimiva fosfaattikaivos Länsi-Euroopan alueella.

Siilinjärven sijainti Kuopion kupeessa on houkutteleva monenlaisten tutkimushankkeiden näkökulmasta.

– Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, GTK ja Yara ovat paikallisesti isoja toimijoita. Yleensä meillä on käynnissä useita projekteja ja usein niiden tuloksista on ollut meille myös hyötyä. Hienoa, jos tuloksia voidaan soveltaa muuallakin, Leena Huttunen summaa.