Geologian vuosi 2016

Digitalisaatio tuottaa uutta kasvua

GTK on suomalaisessa yhteiskunnassa vahva tiedontuottaja. Asiantuntijuutta tarvitaan erityisesti tiedon jalostamisessa, mikä tekee tiedosta aidosti arvokasta.

Lue lisää...

Kaivosalueen hiekkakasat hyötykäyttöön

Start up -yritys Magsort Oy haluaa ostaa ja puhdistaa mineraalihiekkakasoja ja myydä puhtaita tuotteita. Bisnesmallin kehittämisessä on käytetty GTK:n asiantuntijoita, jotka tuntevat mineraalien käyttäytymisen.

Lue lisää...

Rakennetaanko tunneli Helsingistä Tallinnaan?

GTK teki ensimmäisen tarkan geologisen mittauksen, merenpohjaluotauksen Suomenlahdella. Tutkimuksissa selvisi, että luja peruskallio jatkuu Suomesta Viron rannikon tuntumaan asti.

Lue lisää...

Litiumille on kysyntää

GTK on arvioinut Suomen kallioperän löytämättömiä mineraalivarantoja kymmenisen vuotta. Yksi kiinnostavimmista mineraaleista tällä hetkellä on litium, jota on löydetty Keski-Pohjanmaalta. Euroopassa litiumia tuotetaan vain prosentin verran globaalista tarpeesta.

Lue lisää...

Arvostettu kumppani kansainvälisissä hankkeissa

Ranskan ja Suomen geologiset tutkimuskeskukset päivittävät Malawin geologiset kartat ja kartoittavat maan mineraalivarannot. Tärkeintä on koota jokaiselta erityisalueelta paras mahdollinen tiimi.

Lue lisää...

GTK-laisten työturvallisuuteen panostetaan

GTK:laiset liikkuvat erilaisissa maastoissa sekä kotimaassa että ulkomailla, myös turvallisuudeltaan epävakaissa maissa. Hyvään työturvallisuuteen kuuluu riskien kartoitus, hyvät suojavarusteet ja työvälineet, ensiaputaidot sekä henkilöstön jatkuva koulutus.

Lue lisää...

Geologian tutkimuskeskus

Espoo • Kokkola • Kuopio • Loppi • Outokumpu • Rovaniemi
gtk.fi • Puh. 029 503 0000 ​